พ่อเฒ่าผู้พอเพียงเยี่ยงพ่อ

#Redefine2 # # #

โดย 2017/08/27 15:16:19

จำนวนผู้ชม: 246
  • คุณสมบัติของภาพ - Camera maker:

  • Camera model:
  • Lens:
  • Focal length:
  • Speed shutter:
  • F-stop:
  • ISO speed:

ชายชราผู้ใช้ชีวิตแบบพอเพียง เก็บผักในสวนมาขาย พอประทังชีพถึงแม่จะอายุมากแล้วก็ตาม