บ้านของฉัน

#Redefine2 #

โดย jeab-jeerasak 2017/08/31 09:14:38

จำนวนผู้ชม: 215

ครั้งหนึ่งในพื้นที่ป่าภูเขียว สัตว์จำนวนมากได้ถูกล่าและบางชนิดได้หายไปจากถิ่นที่อยู่เดิม ด้วยทรงเล็งเห็นว่าสัตว์ป่านั้นมีความสัมพันธ์ของห่วงโซ่อาหารและสัมพันธ์กับมนุษย์เราอย่างไรจึงได้ทรงโปรดให้มีโครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว กว่าหลายสิบปีที่ผ่านมา ปัจจุปันสามารถพบเห็นสัตว์ป่าเป็นจำนวนมากจากศูนย์เพาะเลี้ยง และขยายพันธ์ได้เองตามธรรมชาติ. โครงการพระราชดำริ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าภูเขียว เพาะเลี้ยงสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์