เด็กๆชาวเขา

#Redefine2 #

โดย BOOKLET 2017/08/31 14:14:38

จำนวนผู้ชม: 211

ดอยม่อนแจ่ม ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นส่วนหนึ่งของ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย เด็กๆชาวเขาเหล่านี้พวกเขามีความสุขบนผืนแผ่นดินไทย พวกเขาเป็นคนไทย มีพ่อแม่ที่ประกอบอาชีพสุจริต ทำการเกษตรเลี้ยงครอบครัว