"เตาตาล"

#Redefine2 #

โดย OLEY 2017/08/31 17:48:26

จำนวนผู้ชม: 342

ร่องรอยความเก่าแก่ของกระบอกรองตาล สะท้อนให้เห็นถึงหนึ่งในภูมิปัญญาชาวบ้านที่คิดค้นใช้กันมาเป็นระยะเวลาช้านาน และยังแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่พอเพียงและความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย ผลิตผลจากน้ำตาลมะพร้าวของโครงการเตาตาล “อัมพวาชัยพัฒนานุรักษณ์” เป็นการทำแบบดั้งเดิมผ่านกรรมวิธีที่พิถีพิถัน จนเกิดเป็นน้ำตาลมะพร้าวปลอดสารเคมี และเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์สำคัญของอัมพวา สถานที่ : โครงการเตาตาล อัมพวา