CanonLife Redefine#2 - อักขรานุกรม - คุณโจ (นิกสิทธิ์)

#Redefine2

โดย DS - Lifester 2017/09/07 12:47:12

จำนวนผู้ชม: 848

เปลี่ยนเลนส์เปลี่ยนมุมมองกับการถ่ายภาพ กับ Canon Adlenture พร้อมติดตามการเดินทางไปกับคุณโจ (นิกสิทธิ์ วงศ์สวัสดิ์) MotoGrapher ที่จะพาคุณไปสัมผัสกับโครงการตามพระราชดำริฯ ทางด้านดิน และ การเกษตร กับ CanonLife Redefine ครั้งที่ 2