Canonlife Redefine2 - อักขรานุกรม - คุณนัย (ภคินัย ยิ้มเจริญ)

#Redefine2

โดย Lifester07 2017/09/07 12:50:30

จำนวนผู้ชม: 818

เปลี่ยนเลนส์เปลี่ยนมุมมองกับการถ่ายภาพ กับ Canon Adlenture พร้อมติดตามการเดินทางไปกับคุณนัย (ภคินัย ยิ้มเจริญ) Backpacker ที่จะพาคุณไปสัมผัสกับโครงการตามพระราชดำริฯ ทางด้านการคมนาคมกับ CanonLife Redefine ครั้งที่ 2