CanonLife Redefine #๒ อักขรานุกรม ก-ฮ

#Redefine2

โดย DS - Lifester 2017/09/07 13:00:50

จำนวนผู้ชม: 982

อย่าปล่อยให้สิ่งดีๆ เลือนหายไป เก็บสิ่งดีๆ ด้วยภาพถ่ายกับโครงการ "CanonLife Redefine ครั้งที่ ๒: อักขรานุกรม ก-ฮ" แคนนอนเฟ้นหาภาพถ่ายเล่าเรื่องเกี่ยวกับโครงการตามพระราชดำริฯ เพื่อจัดทำเป็น 'อักขรานุกรมภาพถ่าย' ตามหมวดอักษรไทย ก-ฮ ทั้ง 44 ตัว มอบให้สถานศึกษาทั่วไทย ชิงรางวัลกล้อง EOS77D และอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 4 แสนบาท