สิ่งที่ต้องมีคู่

โดย Khuekhool 2017/09/23 16:35:11

จำนวนผู้ชม: 378
  • คุณสมบัติของภาพ - Camera maker:

  • Camera model:
  • Lens:
  • Focal length:
  • Speed shutter:
  • F-stop:
  • ISO speed:

บ้างสิ่งที่อยู่เป็นคู่เมื่อไม่มีคู่มันจะเป็นสิ่งที่ไม่มีค่า..ก็เหมือนรองเท้าที่ต้องมีคู่