จันทรุปราคา

โดย oilthai 2018/02/12 21:20:44

จำนวนผู้ชม: 101
  • คุณสมบัติของภาพ - Camera maker:

  • Camera model:
  • Lens:
  • Focal length:
  • Speed shutter:
  • F-stop:
  • ISO speed:

จันทรุปราคา 31/01/2018