หนังใหญ่..ที่ใหญ่ที่สุด..."พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ"

#Action #Memory #Sport #Portrait #East #Isan #Lifester #North #Siam360 #South #NightShot

โดย ToyThanai 2018/04/16 22:04:08

จำนวนผู้ชม: 37

การแสดงหนังใหญ่..ตอนศึกพรหมาศ ในเทศกาลหนังใหญ่วัดขนอนครั้งที่๑๓ ณ วัดขนอน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เมื่อ 13-14 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา