ละครหุ่นคนแม่เพทาย

#Action #Memory #Sport #Portrait #East #Isan #Lifester #North #Siam360 #South #NightShot

โดย ToyThanai 2018/04/16 22:12:58

จำนวนผู้ชม: 67

การแสดงละครหุ่นคนแม่เพทาย ในเทศกาลหนังใหญ่วัดขนอนครั้งที่๑๓ ณ วัดขนอน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เมื่อ 14 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา