โดย Kukkung 2019/06/12 14:59:37

จำนวนผู้ชม: 4
  • คุณสมบัติของภาพ - Camera maker:

  • Camera model:
  • Lens:
  • Focal length:
  • Speed shutter:
  • F-stop:
  • ISO speed:

รอบยิ้มครูจีน