โดย Ginger_CNX 2019/08/13 10:04:05

จำนวนผู้ชม: 19
  • คุณสมบัติของภาพ - Camera maker: Canon

  • Camera model: Canon EOS R
  • Lens:
  • Focal length:
  • Speed shutter: 1/200
  • F-stop:
  • ISO speed: 100

มาโครง่ายๆ กับ EOS R ฉบับคนติดฝนอยู่บ้านโดยใช้แหวนกลับเลนส์ ภาพประกอบบทความ https://life.canon.co.th/lifestertalk-detail.html?id=474