โดย ZinyoR 2019/10/09 19:14:40

จำนวนผู้ชม: 10
  • คุณสมบัติของภาพ - Camera maker:

  • Camera model:
  • Lens:
  • Focal length:
  • Speed shutter:
  • F-stop:
  • ISO speed: