ข้อตกลงและเงื่อนไข | Terms and Conditions

เฉพาะลูกค้าที่มีกล้องรุ่น EOS R5 หรือ EOS R6 ชุดคิทใดก็ได้ ภายใต้การรับประกันสินค้าของบริษัทแคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด มีสิทธิ์รับของพรีเมียม LP-E6NH จำนวน 1 ก้อน จำกัด 180 รางวัล [จำกัด 1 สิทธิ์ : รหัสสินค้า 1 ตัว : การร่วมกิจกรรม 1 ท่าน]; หมดเขตลงทะเบียนวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 23.59น. (เวลาตามซอฟแวร์ของบริษัทฯ); เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

สำหรับผู้ที่กรอกแบบฟอร์มแล้วการลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อย

หมายเลขสินค้า หมายเลขรับแจ้ง สถานะ

แบบฟอร์มแลกของกำนัล

(รองรับเฉพาะไฟล์ภาพและ PDF | Can be uploaded only image and PDF files)

หมายเหตุ: กรุณาระบุข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อรักษาสิทธิ์ของท่านและเพื่อใช้ ในการตรวจสอบยืนยันสิทธิ์ ตลอดจนการจัดส่งของกำนัล

Remark: Please fill your information completely to get your privilege.