มีอาชีพรับราชการ ถ่ายภาพเป็นงานอดิเรกเกินกว่า 20 ปี ชอบส่งภาพเข้าประกวด ได้รางวัลจากการถ่ายภาพไม่ต่ำกว่า 300 รางวัล