สวัสดีครับ ปาร์ค ครับ ผม EE17 RMUTL CM ไม่ใช่ช่างภาพ เป็นแค่คนที่ชอบถ่ายภาพ