ดะนัย การสอน อายุ 31 ปี อาชีพ กราฟิกดีไซน์เนอร์,ช่างภาพอิสระ